Musikbranchen står sammen: Vi gør op med sexismen!

Kære kollegaer, musikere og brancheaktører.


I disse tider er der - med rette - rigtig meget fokus på, hvordan musikselskaber og andre branche-aktører forholder sig til den sexisme og diskrimination, som kvinder og kønsminoriteter i musikbranchen er udsat for i deres professionelle dagligdag.

Det har længe været tiltrængt, og det er ekstremt vigtigt, at der igen er kommet fokus på sexisme og diskrimination i musikbranchen. Desuden er det særligt positivt, at selv de mest stædige aktører er begyndt at forstå, at den strukturelle sexisme er dybt indgroet i vores kultur og derfor også i musikbranchen.


I sidste uge gik en samling brancheorganisationer ud med et åbent brev, hvori de meddelte, at ‘sexismens tid var forbi - også i musikbranchen’, og at de som organisationer er klar til at gøre, hvad der skal til, for at skabe bedre arbejdsvilkår for alle, uanset køn, race eller social status. Et initiativ vi bakker op om.


Musikselskaberne (pladeselskaber, bookingselskaber, musikforlag samt management-agenturer, m.m.) har i de fleste tilfælde direkte og tæt kontakt med artisterne, og i mange af de vidnesbyrd, der er blevet offentliggjort over de sidste uger, er det ofte i denne kontakt, at problemerne opstår.

Derfor er det i W.A.S. Entertainments optik vigtigt, at vi som musikselskaber også tager et ansvar og signalerer overfor omverdenen, at vi ønsker at ændre os - om vi personligt har bidraget til kulturen eller ej.

Vi må erkende at tiden er moden til, at vi sammen forsøger at komme den strukturelle sexisme, der gennemsyrer vores branche, til livs. Det er ikke nok med offentlige meninger og ansvarsfralæggelser - der skal handling til.


Derfor vil vi gerne invitere alle musikselskaber, medier, branche-aktører og musikere til “Musikbranchen står sammen: Vi gør op med sexismen!” den 23. november 2020.


Formålet med arrangementet er, at vi i fællesskab udformer konkrete tiltag til at bekæmpe strukturel sexisme i musikbranchen, som vi alle kan forpligte os til og følge til dørs. Dette kræver først og fremmest tilslutning fra landets musikselskaber, brancheorganisationer og kunstnere. Derfor er det vigtigt, at alle deler denne invitation i deres netværk for dermed at øge opmærksomheden om arrangementet og lægge et pres på alle aktører ift. at deltage i arrangementet.


Vi i W.A.S. Entertainment vil gøre vores ypperste for at afholde og kuratere et konstruktivt og løsningsorienteret arrangement. I sidste ende håber vi på at kunne skabe en sammenslutning med alle deltagerne, som skal arbejde målrettet for at bekæmpe sexisme på både kontoret og i vores omgang med kunstnere, og samtidig arbejde for en mere ligestillet musikbranche.

Sammen står vi stærkere, og sammen kan vi lade os inspirere af hinanden og lægge pres på alle aktører, som bevidst eller ubevidst medvirker til at fastholde den strukturelle sexisme i vores dagligdag.


“Musikbranchen står sammen: Vi gør op med sexismen!” vil finde sted den 23. november 2020 kl. 10.00 - 15.00 på Thoravej 13, 2. th 2400 KBH NV. Tilmelding sker ved henvendelse til: contact@wasentertainment.com.


Sexisme er desværre ikke den eneste form for diskrimination der foregår i den danske musikbranche. Vi anerkender at problemet er endnu større, men ser bekæmpelse af sexisme som det første skridt i den rigtige retning mod at gøre op med alle former for diskrimination. I W.A.S. Entertainment ønsker vi at bidrage til at forbedre vilkårene for alle mennesker i musikbranchen på tværs af køn, alder, seksuel orientering og etnicitet.


OBS - Afhængigt af antallet af tilmeldte og COVID-19, kan afholdelse af arrangementets lokation og tid rykkes.


Dette arrangement bakkes op af: Danske Uafhængige Pladeselskaber (DUP) (DUP) Ole Dreyer, Musikforlæggerne i Danmark


Følgende organisationer er desuden blevet inviteret til at deltage i arrangementet, og vi håber på at se så stor tilslutning som muligt:

Dansk Artist Forbund (DAF) DJBFA / Komponister og Sangskrivere(DJBFA) International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) Danske Populær Autorer (DPA) Dansk Komponist Forening (DKF) Dansk Musiker Forbund (DMF) Koda Gramex